เกาะรอก ราชินีแห่งอันดามัน

พาไปสำรวจ เกาะรอก น้ำใส สมชื่อราชินีอันดามัน
ทริปนี้ชิลๆ ขออนุญาตแหลงใต้ ใครฟังหม้ายโร้เรื่อง เรามีซับให้จ้า
ทริปนี้เราไปกับ มดตะนอยรีสอร์ทตรัง